Kar je za nekoga hrana, je lahko za nekoga drugega strup.
Lukrecij (c. 99 B.C. – c. 55 B.C.)

Nutrigenomika: geni, hujšanje in predispozicije za bolezni

Nutrigenomični profil® kot podlaga nutrigenomičnega/ortogenomičnega programa® oz. osnova za sintezo splošnih in specifičnih priporočil za optimalno telesno težo, zdravje in dobro počutje

Kako poteka določanje vašega nutrigenomičnega profila®?

Cenik storitev, naročanje

Primerjava med nutrigenomičnim/ortogenomičnim programom® na osnovi celovitega nutrigenomičnega profila® in nekaterimi bolj znanimi dietami in pristopi k prehranjevanju

Najmanj, kar bi v zvezi s prehrano morala vedeti vsaka (bodoča) mamica: Krvna skupina je temelj otrokove prehrane za robusten imunski, prebavni in živčni sistem. [Pomembno: nutrigenomični profil® (in ne zgolj krvna skupina!) je osnova prehrane očeta in matere v času vsaj 6 mesecev pred spočetjem, ter matere med nosečnostjo in v času dojenja za kar se da optimalno stanje genov ter zdravo epigenetsko programiranje otrokove DNK.]

Več informacij



Nutrigenomika: znanost o individualizirani prehrani*

Nutrigenomika je področje, ki proučuje učinke hrane na izraznost genov. Preprosto povedano, nutrigenomika se ukvarja s prilagajanjem posameznikove prehrane njegovemu genskemu ustroju.

Na podlagi posameznikovih genetskih markerjev (posamičnih elementov DNK) in privzetega epigenetskega programa preživetja (GenoTip®) je mogoče podati specifična priporočila glede uživanja specifičnih živil, ki lahko bodisi zavirajo bodisi spodbudijo gene, ki kodirajo določene bolezni.

Tovrstna priporočila, ki jih podaja posameznikov nutrigenomični profil® so med drugim uporabna za doseganje in vzdrževanje optimalne telesne teže oz. za hujšanje, pa tudi za za zmanjševanje tveganja razvoja nekaterih bolezni. To velja zlasti za tiste bolezni, ki veljajo za dedne, kot na primer nekatere oblike raka, diabetes tipa 2, bolezni srca in ožilja.

* Beseda »nutrigenomika« se pojavlja tudi v naslednjih oblikah: nutrigenomics, nutrigenomica, nutrigenomic.


Nutrigenomični profil® kot podlaga nutrigenomičnega/ortogenomičnega programa® oz. osnova za sintezo splošnih in specifičnih priporočil za optimalno telesno težo, zdravje in dobro počutje

Določanje vašega nutrigenomičnega profila®

Cenik storitev

Primerjava med nutrigenomičnim/ortogenomičnim programom® na osnovi celovitega nutrigenomičnega profila® in nekaterimi bolj znanimi dietami in pristopi k prehranjevanju

Več informacij



Nutrigenomični profil®: sinteza splošnih in specifičnih priporočil za optimalno telesno težo, zdravje in dobro počutje

Vse bolezni se začno v prebavilih.
Hipokrat (460 – 370 B.C.)

Nutrigenomični profil lahko razumemo kot zbirko univerzalnih fizikalnih zakonitosti, ki opredeljujejo pogoje, potrebene za preživetje, obstoj, etično življenje in ustvarjalen, smislen razvoj tako na ravni posameznika kot vrste – pa naj gre za mineral, rastlino, žival ali človeka. V bistvu gre za zakonitost simbiotičnega so-bivanja: zakon (posameznikove) narave, predpisanih obveznosti do samega sebe in okolja, pravice in dolžnosti, moralo in etiko, odgovornost, naravno utemeljen civilni zakonik, kodeks obnašanja, način življenja in delovanja, osebni odnos s stvarnikom, sozovočje s samim sabo in vesoljnim stvarstvom.
Pri nutrigenomičnem profilu ne gre za filozofijo ali skupek pravil, ki bi si jih izmislil človek, ampak za opažanja in priporočila, ki izhajajo iz objektivnih zakonov narave, ki so očitni vsakomur, ki jih hoče videti.

Splošna priporočila, ki jih dandanes v medijih vsesplošno promovirata tako klasična kot alternativna medicina – kot na primer poudarek na uživanju obilice sadja in zelenjave za znižanje tveganja rakavih obolenj – so zgolj posploševanja za množice in v marsikaterem primeru ne dajejo pričakovanega uspeha.

Ko greste kupovat obleko ali čevlje, ne rečete prodajalki: "Dajte mi en par v statistično povprečni velikosti". Ravno nasprotno – naročite svojo velikost, pa še potem morate pomeriti kar nekaj različnih modelov, preden naletite na ustreznega.
Enako velja pri prehrani, vadbi, načinu življenja in pristopih zdravljenja: najti morate pravega zase, ne pa, da se zanašate na statistično povprečje in priporočila na podlagi "dvojno slepih študij", ki nimajo z vami prav nobene zveze.

Za razliko od "statističnega povprečja" se nutrigenomični profil® osredotoča na specifična, posameznikovemu genskemu ustroju prilagojena priporočila, ki so neprimerno bolj natančna in posledično dajejo veliko boljše rezultate.

Primerjavo med nutrigenomičnim profilom® in nekaterimi bolj znanimi dietami in pristopi k prehranjevanju najdete tukaj.

Pri tem je vsekakor pomembno upoštevati, da hrana nikakor ni edini dejavnik, ki lahko aktivira ali deaktivira posameznikove gene: ne samo geni, ampak tudi izraznost (aktivno ali neaktivno stanje genov) je podedovana; nadalje poleg dednih nastavitev na izraznost genov vpliva predvsem okolje, ki mu je bil človek izpostavljen kot zarodek, med vplive po rojstvu pa spadajo tudi fizična aktivnost, stres, kemikalije (tudi kozmetika in drugi izdelki za nego telesa) in raznorazni okoljski vplivi, vključno z elektromagnetnim sevanjem mobilnih telefonov in brezžičnega interneta. Edini dolgoročno smiseln pristop za obvladovanje posameznikovih genov je torej holističen, sicer se človeku kaj hitro zgodi, da z repom sproti podira vse, kar si prizadeva zgraditi z rokami.

Zanimivo je, da za določanje posameznikovega nutrigenomičnega profila® in s tem ustreznih priporočil ni treba narediti analize DNK, ampak je treba laboratorijsko določiti samo nekatere genetske markerje. Napomembnejša podatka pri tem sta krvna skupina in status status sekretor/nesekretor. Večino drugih ključnih genov in njihovih privzetih nastavitev, ki določajo posameznikov fiziološki ustroj za namene izbora optimalne hrane, vadbe in življenjskega sloga, je mogoče videti oziroma izmeriti. Tako na primer ne potrebujem laboratorijskega izvida za to, da bi izvedela, da imam očitno gene za modre oči in svetle lase. Informacije o vašem prirojenem morebitnem nagnjenju k specifičnim boleznim in s tem o vašem »normalnem« fizičnem stanju in čustveni (ne)stabilnosti je zapisana v vaši telesni konstituciji, krvni skupini, prstnih odtisih, okušalnih brbončicah, zobeh, dolžini vaših prstov in sorazmernosti vašega telesa – iz česar je mogoče sklepati tudi na prirojene nastavitve izraznosti vaših genov – se pravi, vaš prirojen program preživetja oziroma GenoTip®.

Analiza DNK ali nutrigenomični profil®?

Laboratorijska analiza DNK (npr. na podlagi sline) ne more nadomestiti nutrigenomičnega profila®, saj ne zajema nekaterih bistvenih dejavnikov, ko gre za določanje potencialne škodljivosti (npr. imunskih reakcij) ali koristnosti posameznih živil, vadbe ali življenjskega sloga. Prehranski vodnik oz. priporočila, podana zgolj na osnovi analize nekaj deset genov od 23,000, ne upoštevajo, da lahko faktorji, ki v analizi DNK niso zajeti, negirajo ustreznost podanih priporočil. Med te ključne faktorje spadajo na primer prisotnost nekega ključnega genetskega markerja, posameznikov epigenotip (privzet program delovanja posameznikovih genov oz. prirojena "strategija preživetja") in trenutno stanje organizma (n.pr. starost; prisotne diagnoze; raven vitaminov, mineralov, hormonov itd.; polepljenost z lektini; trajne oz. še vedno prisotne poškodbe ali spremembe tkiv, narejene v preteklosti; trenutne nastavitve genov, in podobno). Analiza DNK je torej uporabna kot dobrodošla dodatna informacija, ki zaokrožuje celovitost nutrigenomičnega profila®, nikakor pa sama po sebi ne more biti temelj načina prehrane in življenja, ki naj bi posamezniku pomagal do optimalnega zdravja, počutja in telesne teže.

Več informacij:

Krvna skupina je tista, ki v veliki meri določa odziv imunskega sistema na zunanje dejavnike, ki pridejo v stik s telesom. Glavni problem v tem smislu predstavljajo lektini, ki so lahko prisotni v povsem običajni hrani. Večina lektinov je specifičnih za ogljikove hidrate krvnih skupin po sistemu ABO. To pomeni, da je ista hrana lahko za človeka s krvno skupino O škodljiva, za človeka s krvno skupino A pa zelo koristna. Lektini, ki jih človek zaužije s hrano, se lahko vežejo na mnoge antigene OH v drobovju ali drugih telesnih tkivih, in s tem povzročajo različne zdravstvene težave: porušeno ravnovesje v črevesni flori, poroznost črevesa, motnje v delovanju imunskega sistema, preobčutljivosti, intolerance in alergije na hrano, sistemska vnetja. Vse to je običajno posledica neposrednega lepljenja lektinov na ciljne celice, in se tipično kaže kot motnje v prebavi (kronično zaprtje ali diareja, napenjanje, vetrovi, bolečine v trebuhu in podobno), kar posledično ovira pravilno absorpcijo vitaminov, mineralov in drugih hranil, in s tem ogroža ravnovesje in zdravje celotnega organizma. Lektini so lahko tudi ključni faktor pri debelosti oziroma hujšanju: nekateri lektini pri posamičenem tipu organizma preprečujejo izgorevanje shranjenih maščob in spodbujajo shranjevanje vedno novih maščob.

[Na tem konceptu je zasnovana prehrana po krvnih skupinah – The Blood Type Diet®.]

Vse diete, »prehranska piramida«, vsi načini prehrane, vsa priporočila glede tega, katera hrana naj bi bila »zdrava« in katera zdravju škodljiva, vključno z vsemi individualiziranimi (tudi gensko pogojenimi) pristopi k prehrani, metodami in programi prehranjevanja, ki ne upoštevajo posameznikove krvne skupine, so že v osnovi pomanjkljivi in ne morejo dati optimalnih rezultatov.

Ustrezen program prehrane za vašega otroka, z upoštevanjem krvne skupine, lahko naročite tukaj.

Poleg krvne skupine pa obstajajo tudi drugi faktorji, ki jih je treba upoštevati, ko gre za to, katera hrana, pijača, zelišča, kozmetika in drugi izdelki za nego telesa, dopolnila k prehrani, telesna vadba in načini učinkovitega obvladovanja stresa vam bodo prinesli zaželene rezultate:

 • zdravje
 • idealno telesno težo
 • lepo in skladno telo
 • optimalen indeks telesne mase (BMI)
 • zaželeno stopnjo telesne pripravljenosti

Vaši geni in okolje, ki ste mu bili izpostavljeni tekom svojega življenja (n.pr. onesnaženost, razpoložljivost hranil itd.), igrajo v teh procesih ključno vlogo. Ne govorimo več zgolj o genetiki, ampak o epigenetiki: kako iz podedovanega, fiksnega nabora genov in privzetega programa njihovega delovanja potegniti kar največ. In prav tu nastopi nutrigenomika.

* Čeprav se v znanstveni praksi beseda »genotip« tradicionalno uporablja za opis človekovega nabora genov, GenoTip® po D'Adamu (ki je uporabljen v pričujočem kontekstu) upošteva tudi posameznikovo interakcijo z okoljem, vpliv dogajanj v neposrednem krogu prednikov v nedavni preteklosti, ter vplive posameznikove prenatalne zgodovine (vplive na razvoj zarodka). Bolj ustrezen izraz bi bil "epigenotip" ali "morfotip".

V vaši moči je, da spremenite svojo genetsko usodo. Svojo genetsko usodo spremenite tako, da spremenite izraznost vaših genov. Tako, kot lahko uravnavate glasnost vašega TV sprejemnika s pritiskom na ustrezni gumb na vašem daljincu, lahko vplivate tudi na raven izraznosti vaših genov.

Kaj je epigenetika?

Epigenetika je izraz, ki se tradicionalno uporablja za opisovanje vidikov genetike, ki jih ni mogoče pojasniti zgolj s prisotnostjo ali odsotnostjo specifičnih genov v posameznikovi DNK. Različna tkiva in organi so zgrajeni iz različnih vrst celic, ki nastanejo z aktivacijo in deaktivacijo različnih genov. Ko pride do delitve ta način oblikovane celice, se po delitvi izraznost genov ohrani: to je epigenetska dediščina, ki opredeljuje posameznikovo epigenetsko usodo. Epigenetsko programiranje – se pravi, vklapljanje, nastavitve "jakosti" in izklapljanje posamičnih genov – poteka preko različnih dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši hrana, vadba, življenjski slog, črevesna flora in drugi mikroorganizmi v telesu, sevanje, kemikalije, težke kovine, razni terapevtski preparati in druge snovi, ki pridejo v stik s telesom.

Epigenetika* razkriva tiste genetske lastnosti, ki jih je mogoče aktivirati ali zavreti na naraven način – pogosto s hrano, ki jo uživamo. V svojem bistvu epigenetika proučuje tiste spremembe v delovanju genov, ki ne pomenijo spremenjene DNK, a se kljub temu prenesejo najmanj na naslednjo generacijo potomcev. Vedno večje število raziskav dokazuje, da pogoji za razvoj zarodka v maternici vplivajo na otrokovo zdravje – in to ne samo v otroštvu, ampak vse življenje.

Toda vse skupaj se začne še celo pred nosečnostjo: zgodnje izkušnje v obdobju odraščanja spremenijo karakteristike genov, ki jih starši prenesejo na svoje otroke: ne samo gene, ampak tudi privzeti program preživetja (GenoTip®).

Poznati svoj nutrigenomični profil® pomeni, zavedati se svoje specifične, edinstvene fiziologije – privzetega programa delovanja genov, ki ste ga podedovali od svojih prednikov – kar vam omogoča, da lahko:

 • učinkovito zmanjšate tveganja za določena obolenja
 • optimizirate svojo telesno težo
 • maksimizirate svoje fizične in intelektualne sposobnosti ter rezultate
 • izboljšate svojo vsesplošno kakovost življenja, in
 • podaljšate svojo življenjsko dobo.
*Beseda epigenetika (angl. epigenetics) pomeni "nad" geni oziroma "onkraj genetike".

Osnova za to, kaj je za vas konkretno ustrezna prehrana, ki vam avtomatično in praktično brez napora prinaša zdravje, dobro počutje in optimalno telesno težo, vam je bila dana pred mnogimi tisoči let. Aktivacija tega notranjega potenciala vaših genov je vse, kar je potrebno za preventivo in zdravljenje katerekoli bolezni, in tudi za doseganje optimalne telesne teže in oblike. Ta potencial lahko aktivirate in ga ohranjate v aktivnem stanju samo vi.

Uživanje hrane, ki ni prilagojena vašemu fiziološkemu ustroju, je približno tako, kot bi v dizelski motor nalivali bencin: naj bo samo po sebi še tako kakovostno, napačno gorivo ne omogoča optimalnega delovanja motorja, povzroča pretirano obrabo in drugo škodo, in ga slej ko prej uniči. Poznavanje vašega nutrigenomičnega profila® in informacije, ki iz tega izhajajo, vam lahko pomagajo do boljšega zdravja in počutja, bistveno olajšajo optimizacijo telesne teže, vas zaščitijo pred boleznijo in odločilno prispevajo k rehabilitaciji že okvarjenih oziroma poškodovanih celic.

Večina gradiva in informacij na temo prehrane, ki jih najdemo v medijih (na internetu in sicer), ne upošteva posameznikove individualnosti (imunske, prebavne in presnovne specifike v odvisnosti od posameznikove genske zasnove, vključno s krvno skupino, ter vplivov posamičnih živil na izraznost njegovih genov), kar omejuje uporabno vrednost podanih informacij in priporočil. Za optimalno delovanje vašega organizma bi morali vso hrano izbirati skladno z vašim epigenotipom (gensko zasnovo in epigenetskim programom), trenutnim stanjem organizma (se pravi, upoštevati svoj nutrigenomični profil®, trenutno zdravje in počutje) ter zunanjimi razmerami (letni čas, temperatura, vlaga, položaj lune), in jo nato pripraviti in zaužiti tako, da jo telo kar najlažje prebavi ter kar se da učinkovito asimilira in uporabi vse, kar je v njej koristnega, brez nepotrebnih obremenitev in problematičnih reakcij organizma.

Samo prehrana, ki upošteva specifične lastnosti in zmogljivosti vašega organizma in hkrati podpira, potrjuje in krepi izraznost vaših genov v smislu vaših prizadevanj, zlasti kar zadeva zdravje, dobro počutje, telesno težo in življenjske cilje, je za vas zdrava prehrana.

V okviru tega pa seveda vedno dajemo prednost ekološko pridelani, biodinamični, sezonski hrani, po možnosti lokalnega izvora.


Nutrigenomični profil® kot podlaga nutrigenomičnega/ortogenomičnega programa® oz. osnova za sintezo splošnih in specifičnih priporočil za optimalno telesno težo, zdravje in dobro počutje

Določanje vašega nutrigenomičnega profila®

Cenik storitev

Primerjava med nutrigenomičnim/ortogenomičnim programom® na osnovi celovitega nutrigenomičnega profila® in nekaterimi bolj znanimi dietami in pristopi k prehranjevanju

Več informacij




Določanje vašega nutrigenomičnega profila®

Določanje vašega nutrigenomičnega profila® vključuje sistematičen, objektiven postopek testiranja, na podagi katerega strokovnjaki na področju nutrigenomike in epigenetike pri Nutrigenomika Info Team opredelijo izbor hranil (hrana, zelišča, začimbe, dopolnila k prehrani) in način življenja, s katerim boste lahko dosegli svoje cilje: zaželeni indeks telesne mase (BMI), obliko telesa, raven fizične kondicije, in vsesplošno stanje zdravja in dobrega počutja.

Namen je, okrepiti vaš imunski sistem in vzpostaviti stanje psihofizične uravnovešenosti, ter tako dvigniti vašo energijo na najvišjo možno raven.

Vaš organizem najbolje deluje takrat, ko so njegove energetske rezerve največje.

V bistvu velja:

več energije = boljše zdravje

Postopek določanja vašega nutrigenomičenga profila® obsega različne teste in preverjanja za ugotavljanje vašega trenutnega psiho-fizičnega stanja kakor tudi vašega prirojenega genetskega profila t.j. kako se vaše telo in psiha odzivata na svet okoli vas, zlasti ko gre za hrano, zelišča in dopolnila, ki jih uživate, ter način življenja, ki ga živite.

Večina rezultatov teh testov je na voljo takoj in razkriva ustrezna priporočila glede prehrane in življenjskega sloga, ki vam bodo pomagala do optimalnega zdravja in dobrega počutja.

Vsak človek ima edinstveno, specifično fiziologijo, ki pogojuje zanj optimalen način prehrane, vadbe in življenjskega sloga. Z drugimi besedami: vsak od nas ima svojstven, sebi lasten nutrigenomični profil®.


Posamezniku prilagojena prehrana

Nutrigenomika – veda o individualizirani prehrani – predstavlja znanstveno utemeljen pristop k razvoju praktičnega, življenjskega, posamezniku prilagojenega programa, s pomočjo katerega lahko optimizirate svoje zdravje, dvignete raven svoje energije, vzdržujete svojo idealno telesno težo in mladostno postavo, in bistveno izboljšate svoje rezultate na vseh področjih svojega življenja.

Ob upoštevanju več kot 50-letnih kliničnih izkušenj, ki so jih objavili oz. jih objavljajo pionirji na področju nutrigenomike (ki se je začela s prehrano po krvnih skupinah – The Blood Type Diet®, in katere najnovejši dosežek je prehrana po GenoTipu® – The GenoType Diet®), je nataša klarič razvila pristop, ki omogoča prilagajanje individualiziranih, posamezniku prilagojenih programov prehrane in življenjskega sloga za ljudi, ki so odločeni in pripravljeni stopiti na pot dobrega počutja.

Na podlagi testov, meritev in vaših odgovorov na vprašanja se izdela načrt prehrane in vadbe oz. vaše individualizirane strategije za hujšanje, višjo raven energije, boljše zdravje in dobro počutje.


Kako poteka določanje vašega nutrigenomičnega profila®

Najprej boste predložili osebne podatke in izpolnili nekaj vprašalnikov v zvezi z vašim zdravstvenim stanjem ter dosedanjimi navadami glede prehrane in načina življenja.

Bistven podatek za določanje vašega nutrigenomičnega profila® je vaša krvna skupina po sistemu ABO in Rh faktor, zato morate predložiti potrdilo o vaši krvni skupini ABO in Rh faktorju.

Ne poznate svoje krvne skupine?
Test za ugotavljanje krvne skupine A/B/AB/O in Rh faktorja za domačo uporabo je enostaven, natančen in poceni, ter vam lahko da odgovor na to vprašanje že v nekaj minutah.

Zelo pomemben je vaš sekrecijski status, saj ta informacija omogoča natančnejšo izdelavo vašega nutrigenomičnega profila®, kar lahko bistveno razširi vaš seznam priporočene in dovoljene hrane. Nesekretorji ne izločajo antigena svoje krvne skupine v druge telesne tekočine, kar v praksi pomeni, da so zaradi odsotnosti te prve obrambne črte organizma lahka tarča vsiljivcev (bakterije, virusi) in bolj dovzetni za škodo, ki jo povzročajo lektini. To lahko sčasoma privede do alergij, avtoimunskih bolezni in glivičnih okužb (kandida), če naštejemo samo nekaj običajnih bolezenskih stanj, ki tipično doletijo nesekretorje. Zato je zanje še toliko bolj pomembno, da v svojo prehrano vključijo tiste vrste hrano, ki zanje velja kot zelo koristna (‘priporočena’) hkrati pa povsem opustijo zanje škodljivo (‘prepovedano’) hrano ter omejijo uživanje tiste hrane, ki je v njihovem seznamu opredeljena zgolj kot ‘dovoljena’ (nevtralna).

Ste sekretor ali nesekretor?
Najzanesljvejši način za ugotavljanje statusa sekretor/nesekretor predstavlja DNA Secretor Kit, kjer se sekrecijski status ugotavlja iz DNK na podlagi vzorca sline. O rezultatu boste obveščeni v štirih tednih.
Najceneje pa lahko do tega podatka pridete s testom za ugotavljanje sekrecijskega statusa na podlagi krvne skupine po sistemu Lewis: LEWIS BLOOD GROUP TEST KIT. Rezultat prejmete v dveh tednih.

Nato pride na vrsto fotografiranje in pridobivanje biometričnih podatkov oz. izmera osnovnih fizičnih karakteristik, kot so na primer višina in teža, in natančna segmentna analiza telesne sestave (teža, visceralna maščoba, kostna masa, hidracija, mišična masa in maščoba po posamičnih delih telesa oz. skupno). Izračunamo tudi indeks telesne mase (BMI).

Vse to pomaga bolj natančno opredeliti vaše trenutno stanje, kakor tudi vaš metabolični profil.

Katera je vaša dominantna žleza?
“Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva.” Že res, toda ista hrana, ki nekoga uravnovesi in mu da zagon za ves dan, v nekom drugem povzroči neutolažljivo lakoto in popolno razglašenost organizma… da nabiranja odvečnega sala na povsem napačnih mestih sploh ne omenjamo! Ko enkrat poznate svoj metabolični profil, postane zajtrk vaše najmočnejše orodje in največji zaveznik, kar zadeva psihično uravnovešenost, optimalno težo in skladno oblikovano telo.

Če se odločite za verzijo programa, ki upošteva vaš prirojeni epigenetski program preživetja (GenoTip® po D’Adamu), je treba narediti tudi potrebne meritve za določitev GenoTipa®.

Kako ugotovite svoj GenoTip®?
Za določanje GenoTipa® po D’Adamu morate poznati svojo krvno skupino po sistemu ABO, Rh faktor, sekretor status in določene biometrične podatke. Teste in meritve v okviru določanja vašega nutrigenomičnega profila® lahko za vas opravijo naši pooblaščeni sodelavci.

Če imate kakršnekoli alergije, preobčutljivosti na hrano ali kronične zdravstvene težave, to lahko bistveno vpliva na priporočila glede prehrane in telesne aktivnosti. V tem primeru morate predložiti kopije ustreznih diagnoz in izvide testov, ki ste jih opravili oz. jih je naročil vaš zdravnik. Prav tako se priporoča celovit bioresonančni test, ki podaja točno sliko trenutnega stanja vašega imunskega sistema vključno z morebitnimi alergijami, preobčutljivostmi na hrano, glivičnimi okužbami, zastrupitvijo s težkimi kovinami, ter preobremenjenostjo z okoljskimi strupi in drugimi xenobiotiki. Tipično testiranje z bioresonanco zajema več kot 500 različnih snovi, vendar vam kljub temu močno priporočamo, da na bioresonančni test prinesete vzorce vseh zdravil, dodatkov k prehrani, vodo iz pipe, vse specifične vrste hrane in pijače, ki jih redno uživate, pa tudi kozmetiko (milo, šampon, kremo za obraz in roke itd.), detergente in čistila, ki jih tipično uporabljate, da se ugotovi, kako se vaše telo nanje odziva.


Vaš nutrigenomični profil®

Na podlagi rezultatov in izvidov opravljenih testov bo naša svetovalka za nutrigenomiko z BTD/GTD certifikacijo določila vaš nutrigenomični profil® in izdelala celovit program prehrane in drugih priporočil za vaše zdravje in dobro počutje.

Program med drugim vključuje potrebne podatke o tem, katera hrana je za vas koristna in katere bi se morali izogibati, ter seznam priporočenih dopolnil k prehrani. Navedene so tudi ustrezne metode za obvladovanje stresa in tiste telesne aktivnosti, ki bodo izboljšale vašo fizično kondicijo in hkrati uravnovesile vaš sistem. Priporočila vključujejo tudi morebitne potrebne (dodatne) diagnostične teste za oblikovanje dodatnih strategij, ki vam bodo pomagale ohranjati vaše zdravje in kondicijo skozi vse življenje.

 • Hrana: S pomočjo programa boste ugotovili, katero hrano kupovati, kako jo pripraviti, kako kuhati, pravilne kombinacije hrane, zdrave navade, ki bi jih morali osvojiti, in veliko več. Prav tako boste izvedeli, česa naj NE BI jedli in katere načine pridelave, predelave, shranjevanja in priprave hrane ter pripomočke v ta namen bi morali opustiti.
 • Dopolnila k prehrani: Glede na rezultate vaših testov boste dobili priporočila glede morebitnih dopolnil k prehrani, ki lahko pospešijo postopek okrevanja in pomagajo organizmu ponovno vzpostaviti naravno ravnovesje. Dopolnila k prehrani niso niti vsa enaka niti niso vsa priporočljiva ali koristna za vas. Rezultati testiranj bodo pomagali opredeliti tista dopolnila, od katerih boste dejansko imeli korist.
 • Obvladovanje stresa: Stres lahko prevzame oblast nad vašim telesom in prebudi željo po prav tisti hrani, ki je za vas škodljiva, kar zlahka vrže iz ravnotežja vašo presnovo in preobremeni vaš imunski sistem. Za razbremenitev vašega sistema je ključno, da se zavedate, katere vrste živil, vadbe, doživetij, situacij, obnašanja predstavljajo stres za vaš tip organizma, in da se jih naučite učinkovito obvladovati.
 • Fizična aktivnost: Za optimizacijo vaših rezultatov vam bomo priporočili strokovnjaka za fitness, ki pri svojem delu upošteva načela epigenetike. Izdelal vam bo program vadbe, s katero si boste okrepili mišice, povečali tonus mišic in kože, dosegli večjo prožnost telesa, in hkrati dosegli uravnovešeno delovanje organizma. Vse to vam bo pomagalo vztrajati pri zastavljeni strategiji. Ustrezna telesna aktivnost za vaš nutrigenomični profil® lahko veliko prispeva k dejanskemu in poglobljenemu izboljšanju delovanja vašega presnovnega sistema. Po drugi strani pa lahko napačna vadba za vaš nutrigenomični profil® poveča stres na vaš organizem in povzroči napetost, utrujenost, nepremagljivo željo po za vas škodljivi hrani, ter notranje neravnovesje – se pravi, učinkovito sabotira vsa vaša prizadevanja.
 • Terapija z bioresonanco: Bioresonančni test bo pokazal morebitno potrebo po terapiji z bioresonanco (n. pr. v primeru alergij, zastrupitve s xenobiotiki ali drugih zdravstvenih težav, ki jih je mogoče uspešno zdraviti z bioresonanco). V tem primeru vam bo terapevtka za bioresonanco pripravila načrt terapije.

Kontrolni pregledi

Po vaši prvi konzultaciji boste lahko stopili na pot do zdravja in dobrega počutja. V primeru, da ste se odločili za nadaljnje teste, boste o izvidih obveščeni takoj, ko bodo le-ti znani. Priporočamo, da se naročite na svetovanje, kjer se pregledajo izvidi dodatnih testov in ustrezno prilagodijo prvotna priporočila. Nadaljnje spremembe bodo morda potrebne po uspešno zaključeni terapiji z bioresonanco za morebitne alergije ali druge zdravstvene težave, ugotovljene na prvotnem testiranju.

V vašem nutrigenomičnem profilu® podane informacije o tem, katera živila, katera vadba, katere metode za obvladovanje stresa so za vas najbolj učinkoviti, vas lahko pripeljejo zelo daleč. Še vedno pa ne morejo zajeti prav vsakega vidika vaše edinstvenosti. To pomeni, da boste povsem zadnji korak morali narediti sami.

Nutrigenomika Info Team je tu za to, da spremlja vaš napredek in vam pomaga ostati na začrtani poti. Vabimo vas, da ostanete v stiku z našimi svetovalci in jim poročate o vašem napredku.

V primeru, da imate alergije, zastrupitev ali preobremenitev z xenobiotiki ali druge zdravstvene težave, vam priporočamo terapijo z bioresonanco (najmanj enkrat na mesec) dokler se vaše stanje ne normalizira.

Prav tako vam priporočamo, da izkoristite možnosti nadaljnjega svetovanja za spremljanje vašega napredka, reševanje morebitnih težav pri izbiri in pripravi hrane, in podobno.

Vaša naloga je, da svoje telo in miselnost očistite do te mere, da boste o tem, kaj je prava stvar za vas, pa naj gre za hrano, delo, partnerja ali kaj četrtega, učinkovito in z lahkoto odločali sami, na podlagi občutka oziroma čiste vesti.

In prav temu čiščenju in izostrovanju občutka je namenjen nutrigenomični profil®.

Celovit nutrigenomični profil® (ki ga je načelno treba izdelati le enkrat v življenju) je holističen, upošteva vaše specifične potrebe in podaja ustrezne sezname hrane ter priporočila za optimalen način prehranjevanja, telesne vadbe in življenjskega sloga, ki vam bo prinesel zaželeni rezultat:

wellness za vse življenje

Najboljši čas, da naredite prvi korak v “wellness za vse življenje” in si naročite izdelavo vašega osebnega nutrigenomičnega profila®, je prav zdaj.

Za naročanje pišite na info@nutrigenomika.info


Nutrigenomični profil® kot podlaga nutrigenomičnega/ortogenomičnega programa® oz. osnova za sintezo splošnih in specifičnih priporočil za optimalno telesno težo, zdravje in dobro počutje

Določanje vašega nutrigenomičnega profila®

Cenik storitev

Primerjava med nutrigenomičnim/ortogenomičnim programom® na osnovi celovitega nutrigenomičnega profila® in nekaterimi bolj znanimi dietami in pristopi k prehranjevanju

Več informacij




Izdelava nutrigenomičnega profila® – cenik storitev

Veljavnost: 01-01-2017

Za dodatne informacije v zvezi z določanjem nutrigenomičnega profila®, izdelavo ustreznega programa in svetovanjem pišite na info@nutrigenomika.info

Pazljivo preberite spodnje pogoje, razlage posamičnih programov prehrane, vadbe in življenjskega sloga ter pojasnila o pogojih, rokih in potrebnih podatkih v tem ceniku!

Primerjavo med nutrigenomičnim/ortogenomičnim programom® na osnovi nutrigenomičnega profila® in nekaterimi bolj znanimi dietami in pristopi k prehranjevanju najdete tukaj.

Ob prijavi je potrebno izpolniti vse potrebne vprašalnike in oddati vse potrebne podatke za zvedbo naročila; na podlagi teh podatkov se Nutrigenomika Info Team odloči, ali lahko naročilo sprejme, o čemer boste obveščeni po elektronski pošti. Pred izdelavo programa je potrebno poravnati vse obveznosti, ki izhajajo iz izbranega programa. Način plačila po dogovoru.


* Za informacije v zvezi z izdelavo nutrigenomičnega profila® in pripadajočega programa pišite na info@nutrigenomika.info * Svetovanje za obstoječe stranke se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega termina *


Za določanje nutrigenomičnega profila® ter izdelavo ustreznega programa in svetovanje pišite na info@nutrigenomika.info.

Če nobeden od spodnjih paketov ne ustreza vašim potrebam ali finančnim zmožnostim, lahko naročite "nutrigenomični profil® za vsak žep", kjer je obseg programa prilagojen po vaši meri tako, da za svoj denar dobite kar največ bistvenih informacij za uspeh.

Nutrigenomika Info Team sprejema in potrjuje naročila izključno po lastni presoji ter v omejenem številu in obsegu. Za več informacij v zvezi s tem pišite na info@nutrigenomika.info

1. Nutrigenomični/Ortogenomični program®

1a. Nutrigenomični/Ortogenomični program® z upoštevanjem trenutnega stanja organizma (priporočeni program za vse odrasle osebe)

izračun celovitega nutrigenomičnega profila® (na podlagi predloženih informacij, kot je ustrezno) vključno z določanjem GenoTipa® (če je ustrezno), splošna in konkretna priporočila glede prehrane in dopolnil k prehrani glede na vašo krvno skupino po sistemu ABO, status sekretor/nesekretor (če ga predložite), metabolični profil in GenoTip® (če ga je mogoče določiti na podlagi predloženih informacij) ter konkretna ustna priporočila glede trenutnega stanja organizma; seznam priporočene, dovoljene in odsvetovane hrane glede na vašo krvno skupino po sistemu ABO, status sekretor/nesekretor (če ga predložite) in GenoTip®; strategije in specifična priporočila v zvezi s telesno aktivnostjo, strategije in specifična priporočila za obvladovanje stresa glede na vašo krvno skupino po sistemu ABO, status sekretor/nesekretor (če ga predložite), metabolični profil in GenoTip® (če ga je mogoče določiti na podlagi predloženih informacij); do tri ure osebnega svetovanja v živo in/ali po telefonu ali prek spletne aplikacije Skype. (Skupno cca. 230 strani.*)

Cena: od 199 evrov naprej*

Takoj, ko Nutrigenomika Info Team sprejme in potrdi naročilo, je potrebno plačati avans v višini 100 evrov. Cena paketa ne vključuje določanja krvne skupine, ugotavljanja sekrecijskega statusa ter morebitnih dodatnih testov in meritev.
Seznam in cenik testov za ugotavljanje krvne skupine, statusa sekretor/nesekretor ter drugih testov in meritev si lahko ogledate tukaj.

Povpraševanje lahko oddate na info@nutrigenomika.info


1b. Nutrigenomični/Ortogenomični program® brez upoštevanja trenutnega stanja organizma (pride v poštev za vse odrasle osebe, ki nimajo nobenih težav niti s težo niti z zdravjem in želijo, da bi tako tudi ostalo; idealen je tudi za vse tiste v tej kategoriji, ki čez 6 mesecev do 1 leta načrtujejo nosečnost)

izračun celovitega nutrigenomičnega profila® (na podlagi predloženih informacij, kot je ustrezno) vključno z določanjem GenoTipa® (če je ustrezno), splošna in konkretna priporočila glede prehrane in dopolnil k prehrani glede na vašo krvno skupino po sistemu ABO, status sekretor/nesekretor (če ga predložite), metabolični profil in GenoTip® (če ga je mogoče določiti na podlagi predloženih informacij); seznam priporočene, dovoljene in odsvetovane hrane glede na vašo krvno skupino po sistemu ABO, status sekretor/nesekretor (če ga predložite) in GenoTip®; strategije in specifična priporočila v zvezi s telesno aktivnostjo, strategije in specifična priporočila za obvladovanje stresa glede na vašo krvno skupino po sistemu ABO, status sekretor/nesekretor (če ga predložite), metabolični profil in GenoTip® (če ga je mogoče določiti na podlagi predloženih informacij). Skupno cca. 230 strani.*

Cena: od 99 evrov naprej*

Celoten znesek se plača vnaprej, takoj ko Nutrigenomika Info Team sprejme in potrdi naročilo. Cena paketa ne vključuje določanja krvne skupine, ugotavljanja sekrecijskega statusa ter morebitnih dodatnih testov in meritev.
Seznam in cenik testov za ugotavljanje krvne skupine, statusa sekretor/nesekretor ter drugih testov in meritev si lahko ogledate tukaj.

Povpraševanje lahko oddate na info@nutrigenomika.info


2. Osnovni program prehrane, vadbe in življenjskega sloga

2a. Program prehrane, vadbe in življenjskega sloga na podlagi GenoTipa® (pride v poštev kot nadgradnja, n.pr. za odrasle osebe, ki nimajo težav s težo ali zdravjem, a želijo v svoj dosedanji način prehrane in življenja vključiti tudi epigenetsko komponento oz. preprogramirati svoje gene za optimalno zdravje in dobro počutje): določanje GenoTipa® na podlagi predloženih potrebnih informacij (krvna skupina in Rh faktor, biometrične meritve, vprašalniki, po potrebi sekrecijski status); splošna in konkretna priporočila glede prehrane in dopolnil k prehrani, seznam priporočene, dovoljene in odsvetovane hrane, strategije in specifična priporočila v zvezi s telesno aktivnostjo, strategije in specifična priporočila za obvladovanje stresa glede na GenoTip®. Skupno cca. 25 strani.*

Cena: 75 evrov*

Celoten znesek se plača vnaprej, takoj ko Nutrigenomika Info Team sprejme in potrdi naročilo. Cena paketa ne vključuje določanja krvne skupine, sekrecijskega statusa, meritev, potrebnih za določanje GenoTipa® ter morebitnih drugih testov.
Seznam in cenik testov za ugotavljanje krvne skupine, statusa sekretor/nesekretor ter drugih testov in meritev si lahko ogledate tukaj.

Povpraševanje lahko oddate na info@nutrigenomika.info


2b: Program prehrane, vadbe in življenjskega sloga na podlagi krvne skupine (pride v poštev za otroke in osebe, ki nimajo težav s težo ali zdravjem, in pri katerih ni mogoče določiti GenoTipa®): splošna in konkretna priporočila glede prehrane in dopolnil k prehrani glede na krvno skupino po sistemu ABO in sekrecijski status (če ga predložite); seznam priporočene, dovoljene in odsvetovane hrane, strategije in specifična priporočila v zvezi s telesno aktivnostjo, strategije in specifična priporočila za obvladovanje stresa glede na krvno skupino po sistemu ABO in sekrecijski status (če ga predložite). Skupno cca. 25 strani.*

Cena: 75 evrov*

Celoten znesek se plača vnaprej, takoj ko Nutrigenomika Info Team sprejme in potrdi naročilo. Cena ne vključuje določanja krvne skupine, sekrecijskega statusa ter morebitnih dodatnih testov in meritev.
Seznam in cenik testov za ugotavljanje krvne skupine, statusa sekretor/nesekretor ter drugih testov in meritev si lahko ogledate tukaj.

Povpraševanje lahko oddate na info@nutrigenomika.info


2c: Seznam priporočene, dovoljene in odsvetovane hrane z legendo in ustreznim vzorcem jedilnika na podlagi krvne skupine in GenoTipa® (pride v poštev za odrasle osebe, ki želijo samo seznam priporočene, dovoljene in prepovedane hrane za svoj profil®). Skupno cca. 25 strani.*

Cena: 50 evrov*

Celoten znesek se plača vnaprej, takoj ko Nutrigenomika Info Team sprejme in potrdi naročilo. Cena ne vključuje določanja krvne skupine, sekrecijskega statusa ter morebitnih dodatnih testov in meritev.
Seznam in cenik testov za ugotavljanje krvne skupine, statusa sekretor/nesekretor ter drugih testov in meritev si lahko ogledate tukaj.

Povpraševanje lahko oddate na info@nutrigenomika.info5


3. Dodatno svetovanje

dodatno svetovanje (nad zakupljenim številom ur v okviru izdelave programa oz. nutrigenomičnega profila®) lahko med drugim vključuje tudi komentar analize DNK (genov, ki opredeljujejo vašo sposobnost razstrupljanja okoljskih strupov, razgradnje alkohola, kofeina, nikotina, presnovo maščob in sladkorja, delovanje vašega srca in ožilja, ter predispozicije za nekatere bolezni), izvidov testiranj z bioresonanco, segmentne analize in drugih testov, ki opredeljujejo trenutno stanje organizma in iz tega izhajajoče modifikacije priporočil glede izvajanja nutrigenomičnega profila® v zvezi s prehrano, vadbo in življenjskim slogom.

Cena: 50 evrov na uro oziroma 1 evro na minuto

Minimalni obseg dodatnega svetovanja: 30 minut.
Maksimalno trajanje posamičnega svetovalnega termina: 90 minut.
Svetovanje je plačljivo vnaprej in se izvaja na podlagi dogovorjenega datuma in ure izključno po telefonu ali prek spletne aplikacije Skype.

Povpraševanje lahko oddate na info@nutrigenomika.info



* Za informacije v zvezi z izdelavo nutrigenomičnega profila® in pripadajočega programa pišite na info@nutrigenomika.info * Svetovanje za obstoječe stranke se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega termina *


* Vprašalniki, navodila in izdelan nutrigenomični/ortogenomični program® so v elektronski obliki. Nadalje cene ne vključujejo tiskanja programa in stroškov poštnine za morebitno dostavo vprašalnikov in izdelanega programa po pošti.

Ob prijavi je potrebno izpolniti vse potrebne vprašalnike in oddati vse potrebne podatke za zvedbo naročila; na podlagi teh podatkov se Nutrigenomika Info Team odloči, ali lahko naročilo sprejme, o čemer boste obveščeni po elektronski pošti.

Program se izdela v obsegu, ki ga oddani podatki omogočajo (osnovni program na podlagi krvne skupine; osnovni program na podlagi GenoTipa®; celovit nutrigenomični/ortogenomični program® na podlagi nutrigenomičnega profila®, ki temelji na osnovi metaboličnega profila, krvne skupine, GenoTipa®, trenutnega stanja organizma; nadgradnja po dogovoru). Komuniciranje o potrebnih podatkih ter izmenjava podatkov in informacij poteka po elektronski pošti. Program se izdela šele po prejemu plačila vseh zadevnih finančnih obveznosti in sicer v sporazumno dogovorjenem roku, a praviloma ne prej kot v enem tednu. [Za plačilo je možna tudi kompenzacija (izmenjava izdelkov/storitev v ustrezni protivrednosti), po dogovoru.] Ko je program izdelan, boste o tem obveščeni po elektronski pošti.

Rok za oddajo vseh potrebnih informacij je praviloma sedem dni. V kolikor potrebnih podatkov ne posredujete v tem roku (razen, kadar je izrecno sporazumno dogovorjeno drugače, na primer zaradi čakanja na diagnostične izvide), se smatra, da je naročilo preklicano, s čimer tudi morebitna plačana akontacija avtomatično zapade.

Rok za plačilo razlike je sedem dni od datuma obvestila, da ste oddali potrebne podatke za izdelavo programa in seznama hrane v obsegu, ki ga oddani podatki omogočajo, in da je Nutrigenomika Info Team sprejel in potrdil naročilo. V kolikor razlike ne poravnate v tem roku (razen, kadar je izrecno sporazumno dogovorjeno drugače), se smatra, da je naročilo preklicano, s čimer tudi morebitna plačana akontacija avtomatično zapade.

Termin za svetovanje se določi sporazumno. Program s priporočili in seznamom hrane se praviloma izdela v enem do dveh tednih od datuma prejema vseh potrebnih informacij in poravnave vseh finančnih obveznosti. Predplačano svetovanje v okviru programa se lahko izvede v enem ali več časovnih terminih, katerih skupna dolžina trajanja ne sme preseči obsega vnaprej plačanih svetovalnih minut, vključenih v program. Predplačano svetovanje v okviru programa se izvede približno v enem tednu, a najkasneje tri mesece (programi 1a) od prejema programa v obsegu, ki ga oddani podatki omogočajo. Na izrecno željo naročnika se predplačano svetovanje lahko izvede tudi kasneje, vendar največ tri mesece (oz. 30 dni) od prejema programa oz. največ en mesec od posredovanih izvidov testov (kadar so le-ti dogovorjeni in naročeni istočasno kot program, a so rezultati znani z zamikom, ki pade izven predpisane časovne omejitve). Po preteku tega roka pravica do izkoristka vnaprej plačanih svetovalnih minut avtomatično zapade.
Kadar gre za nadgradnjo ali dodatno svetovanje, se vnaprej plačano svetovanje izvede v enem časovnem terminu približno v enem tednu po prejetem plačilu oz. v enem tednu po tem, ko so znani potrebni izvidi (n.pr. diagnostika z bioresonanco, laboratorijski testi, status sekretor/nesekretor oz. GenoTip® itd.). Na izrecno željo naročnika se predplačano svetovanje lahko izvede tudi kasneje, vendar največ 30 dni) od prejema plačila oz.  od posredovanih izvidov testov (kadar so le-ti dogovorjeni in naročeni istočasno kot svetovanje, a so rezultati znani z zamikom, ki pade izven predpisane časovne omejitve). Po preteku tega roka pravica do izkoristka vnaprej plačanih svetovalnih minut avtomatično zapade.
Na svetovanju naročnik poroča o svojem napredku ter prejme dodatna priporočila in nov seznam hrane v primeru, da je med tem predložil izvid testiranja sekrecijskega statusa, in/ali program z upoštevanjem GenoTipa®.
V primeru, da se naročnik ne udeleži svetovanja v navedenem roku in/ali ob dogovorjenem terminu ali da termin odpove v zadnjem trenutku (t.j. na dan dogovorjenega termina ali po 17. uri zadnjega delovnega dne pred dogovorjenim terminom), plačana akontacija oz. vnaprej plačan znesek zapade; naročnik je sicer upravičen do rezultatov testov ter popravljenega seznama hrane, vendar mora dodatno plačati svetovanje po veljavnem ceniku. V primeru, da se pooblaščena svetovalka ekipe Nutrigenomika Info Team ne udeleži svetovanja ob dogovorjenem terminu ali da termin odpove v zadnjem trenutku (t.j. na dan dogovorjenega termina ali po 17. uri zadnjega delovnega dne pred dogovorjenim terminom), je naročnik upravičen do novega svetovalnega termina in dodatnih 30 minut svetovanja.
Vnaprej plačano svetovanje (v okviru paketa ali po dodatnem naročilu) praviloma poteka po telefonu ali prek ustrezne spletne aplikacije (n.pr. Skype), na stroške naročnika, na podlagi predhodno dogovorjenega datuma in ure. Čas svetovanja začne teči ob dogovorjenem terminu oziroma ob klicu oz. prihodu naročnika (kar nastopi prej).

Pred izvedbo svetovanja je obvezno predložiti izvide opravljenega testiranja (in po potrebi, terapije) z bioresonanco (ki se izvede na stroške naročnika), v naslednjih primerih: (pre)obremenitev s težkimi kovinami ali xenobiotiki; hudo neravnovesje v krvni sliki vitaminov in mineralov; alergije, preobčutljivosti ali intolerance na živila; negativne reakcije na dopolnila k prehrani; in v nekaterih drugih primerih, po presoji ekipe Nutrigenomika Info Team.
Podobno velja za nekatere druge teste (n.pr. segmentna analiza, pH krvi, pH želodca, stanje hormonov...) oziroma diagnostiko, kar se opredeli po potrebi, glede na trenutno stanje organizma.

Po dogovoru so mogoče tudi naknadne nadgradnje posameznih paketov in naročniku prilagojeni programi in storitve po dogovoru (n.pr. nutrigenomični/ortogenomični program za vsak žep; določanje GenoTipa® po D'Adamu; nutrigenomični profil® z upoštevanjem GenoTipa® po D'Adamu). Povpraševanje v zvezi z nadgradnjo posameznih paketov ter programov in storitev po naročilu lahko oddate na info@nutrigenomika.info.

Nutrigenomika Info Team si pridržuje pravico do zavrnitve opredelitve nutrigenomičnega profila®, izdelave nutrigenomičnega/ortogenomičnega programa®, ustreznih priporočil in svetovanja, kakor tudi do odstopa od naročila izdelave nutrigenomičnega profila® oz. programa, ustreznih priporočil in svetovanja za posameznega naročnika, brez obrazložitve ali pojasnila. Vsakršna akontacija oz. zneski, ki se plačajo po tem, ko je Nutrigenomika Info Team potencialnega naročnika že obvestil o svoji odločitvi, da naročila ne sprejme oziroma da odstopa od naročila, je nepovratna. Prav tako se akontacija oz. vnaprej plačani zneski ne vračajo v naslednjih primerih: ko naročnik izvede plačilo samovoljno, ne da bi počakal na sprejem in potrditev naročila s strani Nutrigenomika Info Team; ko naročnik izvede plačilo po preteku navednega oz. dogovorjenega roka za plačilo po ponudbi; ko naročnik ni pripravljen oddati vseh potrebnih podatkov (krvna skupina, sekrecijski status [po potrebi], biometrične meritve, slike, prstni odtisi, izpolnjeni vprašalniki) za določitev nutrigenomičnega profila® in izdelavo iz tega izhajajočega programa in priporočil; kadar naročnik ne odda vseh potrebnih podatkov na predpisan načina in/ali v navedenem oz. dogovorjenem roku ali kadar ni pripravljen opraviti svetovanja na način in/ali v roku, ki ga določi Nutrigenomika Info Team (načini, na katerih Nutrigenomika Info Team sprejema podatke oziroma izvaja svetovanje, so podani v tem ceniku in v navodilih, ki jih Nutrigenomika Info Team pošlje naročniku ob prejemu naročila); ko se vsemu trudu navkljub z naročnikom nikakor ni mogoče uskladiti glede datuma, ure ali lokacije oddaje podatkov ali izvedbe svetovanja; ko naročnik ni pripravljen pravočasno opraviti potrebnih testov, preiskav in/ali terapij, ki jih Nutrigenomika Info Team v njegovem konkretnem primeru opredeli kot nujno potrebne za opredelitev njegovega nutrigenomičnega profila® in/ali trenutnega stanja organizma ali za namene izdelave programa in podajanja ustreznih priporočil, ki izhajajo iz nutrigenomičnega profila® in trenutnega stanja organizma. V drugih primerih je možno vračilo akontacije oz. vnaprej plačanih zneskov, po presoji ekipe Nutrigenomika Info Team.


Potrebne informacije za določanje vašega nutrigenomičnega profila®

Da bi lahko opredelili vaš nutrigenomični profil® in izoblikovali ustrezna priporočila, ki vam bodo pomagala doseči vaše cilje na področju zdravja in dobrega počutja, potrebujemo od vas določene informacije.

Obvezni podatki vključujejo vaše ime in priimek (da vas pomotoma ne zamenjamo s katerim drugim naročnikom), datum rojstva, spol in krvno skupino po sistemu ABO ter Rh faktor. Poleg tega moramo poznati obliko vašega telesa (fotografije v oprijetem [dvodelnem] spodnjem perilu ali [dvodelnih] kopalkah, vprašalnik), nekatere biometrične karakteristike in vaša prirojena nagnjenja, ko gre za hrano, telesno vadbo in način življenja (vprašalnik). Zaradi zakonodajnih predpisov potrebujemo tudi vaš naslov in davčno številko.

Drugi podatki obsegajo sekrecijski status, niz vaših biometričnih karakteristik za opredelitev trenutnega stanja organizma in za določanje GenoTipa® po D'Adamu (te meritve se opravijo v primeru, da naročite program, ki vsebuje tudi priporočila po GenoTipu®), vaše zdravstvene podatke in podatke o boleznih v družini, ter rezultate diagnostičnih testov. Čeprav se vam morda ti podatki ne zdijo neizogibno potrebni za določitev vašega osnovnega nutrigenomičnega profila® (krvna skupina in metabolični profil), je vseeno močno priporočljivo, da predložite vse informacije, ki bi lahko kakorkoli vplivale na oceno vašega imunskega sistema in trenutnega stanja vašega organizma; to je namreč predpogoj za ustrezne prilagoditve priporočil glede prehrane, telesne aktivnosti in življenjskega sloga. Biometrične meritve lahko (proti doplačilu) opravijo sodelavci ekipe Nutrigenomika Info Team, v dogovoru z naročnikom.


Pomembno!

Razen v izjemnih primerih se nutrigenomični profil® skupaj z ustreznimi priporočili oz.nutrigenomičnim/ortogenomičnim programom izdeluje samo za odrasle osebe nad 18 let, katerih telesni razvoj je že zaključen. Za otroke in mladostnike, katerih telesni razvoj še ni zaključen, se programi in priporočila izdelajo na podlagi krvne skupine, statusa sekretor/nesekretor in genskih analiz. Povpraševanje v zvezi s tem lahko oddate na info@nutrigenomika.info.

Kakovost in točnost vašega nutrigenomičnega profila® ter iz tega izhajajočega programa in drugih podanih priporočil ter predlaganih strategij je odvisna od kakovosti in točnosti informacij, ki jih posredujete. Vsa naročila in informacije je treba oddati nataši klarič osebno, ki je edina pristojna oseba tako za določanje vseh nutrigenomičnih profilov® (in izdelavo vseh programov v tem ceniku) kakor tudi za svetovanje. Nutrigenomika Info Team ne prevzema nobene odgovornosti za napačne izračune in/ali zaključke, neustrezna priporočila in/ali posledice napačnih izračunov in/ali zaključkov ter neustreznih priporočil, ki so posledica napačnih, nezadostnih, netočnih, pomanjkljivih ali zavajajočih informacij, ki jih posreduje naročnik. Nutrigenomika Info Team prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za točnost rezultatov diagnostičnih testov, ne glede na to, ali rezultate predloži naročnik ali pa testiranje opravi poslovni partner ekipe Nutrigenomika Info Team.

Informacije v nutrigenomičnem profilu®, vključno s programom ter vsemi priporočili in predlaganimi strategijami, niso namenjene diagnostiki, preprečevanju ali zdravljenju kateregakoli stanja ali bolezni. V ta namen se vedno posvetujte z ustrezno usposobljenim strokovnjakom s področja zdravstvenega varstva.

Vse fotografije, prstni odtisi, meritve in informacije, ki se posredujejo za namen določanja nutrigenomičnega profila® in izdelavo pripadajočega programa, se uporabljajo izključno v ta namen in ne bodo objavljene, razkrite ali posredovane tretji osebi brez izrecnega pisnega dovoljenja osebe, na katero se fotografije, prstni odtisi, meritve in informacije nanašajo.

Dodatna pojasnila glede vrste programov prehrane, vadbe in življenjskega sloga po tem ceniku

Dodatna pojasnila glede pogojev in potrebnih podatkov za opredelitev nutrigenomičnega profila® in izdelavo programov prehrane, vadbe in življenjskega sloga po tem ceniku

Nutrigenomični profil® kot podlaga nutrigenomičnega/ortogenomičnega programa® oz. osnova za sintezo splošnih in specifičnih priporočil za optimalno telesno težo, zdravje in dobro počutje

Določanje vašega nutrigenomičnega profila®

Cenik storitev

Primerjava med nutrigenomičnim/ortogenomičnim programom® na osnovi celovitega nutrigenomičnega profila® in nekaterimi bolj znanimi dietami in pristopi k prehranjevanju

Več informacij

Nazaj na vrh

Datum zadnje spremembe: 17-12-2018